Het is weer mogelijk om indien u (pijn)klachten heeft naar de praktijk in Amstelveen te komen. De behandeling vindt plaats aan de hand van een door het RIVM opgesteld protocol. Hierbij staat veiligheid en beperken van besmettingsrisico’s voorop.

We starten met de noodzakelijke zorg, daarnaast zullen we waar mogelijk videoconsulten in blijven zetten.

Om veilige zorg te waarborgen zijn de volgende regels opgesteld:

  1. Kom alleen als u ten minste 24 uur geen koorts heeft, niet hoeft te hoesten, niet verkouden bent en er ook niemand in uw gezin deze klachten heeft.
  2. Kom alleen naar de praktijk en kom niet te vroeg. Wacht desnoods even buiten en kom op het tijdstip van uw afspraak naar de wachtruimte.
  3. Bij binnenkomst en verlaten van de ruimte kunt u uw handen schoonmaken met een anti-bacteriële handgel.
  4. Neem altijd uw eigen handdoek van huis mee.

Laten we ons hier gezamenlijk aan houden, zodat het voor iedereen veilig is om weer behandeld te worden.

© Copyright 2018, eHealth88