De oefentherapeuten Mensendieck zijn gekwalificeerde paramedische therapeuten, lid van de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) en geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Francis Sieverding

Kwaliteitsregister Paramedici: 69900918093 kwaliteitsregisterparamedici
Kamer van Koophandel: 34349702

Kitty Hueting

Kwaliteitsregister Paramedici: 59908148893
Kamer van Koophandel: 34311586

Cynthia van De Nesse

Kwaliteitsregister Paramedici: 09900888093
Kamer van Koophandel: 34364949

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten.

Onze praktijken werken volgens de WGBO. (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) In de WGBO worden bepaalde aspecten van zorg binnen de individuele relatie tussen patiënt en zorgverlener geregeld. De wet is vooral gericht op de versterking van de positie van de patiënt. Er worden nadere eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en oefentherapeut op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website www.mijnprivacy.nl

Klachtprocedure

De therapeuten van onze praktijken hebben allen het doel zo goed als mogelijk te voldoen aan uw hulpvraag. Wanneer u ontevreden bent over bepaalde zaken staan wij open om dit met u te bespreken. Mocht de onvrede hiermee niet verholpen zijn dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid van het volgen van de klachtprocedure.