Het uitgangspunt van oefentherapie Mensendieck is dat een lichaam wordt gevormd door de manier waarop het wordt belast. Wanneer het lichaam ongunstig, eenzijdig of te langdurig op één bepaalde manier wordt belast kunnen er klachten ontstaan.

De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en de wijze waarop u beweegt in relatie tot uw klacht. U leert hoe u het lichaam op een efficiënte manier kunt belasten om uw klacht te verhelpen, verminderen of om een recidief te voorkomen. Op deze manier wordt u baas over uw eigen klacht.

Het behandelplan

U zult met behulp van oefeningen leren hoe u zelf invloed kunt uitoefenen op uw klacht. Deze oefeningen kunnen gericht zijn op:

  • Conditieverbetering van gewrichten en spieren. (d.m.v. bevordering circulatie, verbetering coördinatie, mobiliteit en stabiliteit, verhoging kracht- en uithoudingsvermogen)
  • Houding of beweging optimaliseren in uw persoonlijke situatie.
  • Lichamelijke spanning a.g.v. mentale stress kunnen herkennen en loslaten.

Opbouw behandeling

Eén zitting duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste zitting zullen uw persoonlijke gegevens worden opgenomen. Wanneer u zonder verwijzing bent gekomen zal er een screening plaatsvinden om na te gaan of u met uw klacht bij de oefentherapie op de juiste plaats bent. Vervolgens zal er een anamnese plaats vinden en een lichamelijk onderzoek. De anamnese is een gesprek waarin de therapeut een duidelijk beeld krijgt van uw klacht. Het onderzoek is ter aanvulling van de diagnose en om meer informatie te krijgen over uw houding- en bewegingsgewoonten. De oefentherapeut zal niet alleen kijken naar de locatie van de pijn, maar kijkt ook naar het lichaam als één geheel. Dikwijls ligt de oorzaak van de klacht in een ander deel van het lichaam. Na het onderzoek zal met u het behandelplan worden besproken.

SAM_0166

Meer informatie: www.oefentherapie.nl

SAM_0057