18 jaar en ouder

De vergoeding van oefentherapie Mensendieck vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering. Deze loopt uiteen van 6 zittingen per jaar tot onbeperkt.

Tot 18 jaar

Bij kinderen worden er 18 zittingen oefentherapie per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer er meer zittingen nodig zijn dan worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Tarieven

Wij hanteren de onderstaande tarieven wanneer u geen vergoeding krijgt vanuit de basis of aanvullende verzekering of wanneer u meer zittingen nodig heeft dan door uw verzekering worden vergoed.

Behandeling oefentherapie Mensendieck: € 37,00
Behandeling oefentherapie Mensendieck aan huis: € 49,00
Behandeling oefentherapie Mensendieck in instelling: € 49,00
Intake/anamnese en onderzoek na verwijzing: € 46,50
Screening, intake/anamnese en onderzoek bij directe toegankelijkheid: € 51,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek: € 62,00
Verzuimtarief: € 30,00

Chronische aandoeningen

Wanneer de klacht een chronische aandoening betreft vindt er volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering vanaf de 20e zitting. De eerste 20 zittingen worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Welke chronische aandoeningen in aanmerking komen voor deze vergoeding is vastgesteld door het Ministerie van Volkgezondheid in de zogeheten lijst Borst. Deze lijst kunt u nagaan bij uw verzekering.

Overeenkomst met zorgverzekeraars

Onze therapeuten zijn met alle zorgverzekeraars gecontracteerd. Ga bij uw verzekering na hoeveel zittingen er worden vergoed. Let hierbij ook op het aantal zittingen fysiotherapie die u dit jaar heeft gehad. Bij sommige verzekeringen is de vergoeding het totaal aan zittingen oefentherapie en fysiotherapie.

Op de website van Independer vindt u een overzicht van welke vergoeding plaats vindt per verzekering. Om verwarring te voorkomen: Wij zijn met alle zorgverzekeraars gecontracteerd. Wanneer er staat ‘geen samenwerking’ betekent dit dat u via de site van Independer geen verzekering kan afsluiten.