Een slaapprobleem is een 24-uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekort komt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is een 24-uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een oefentherapeut helpt mensen d.m.v. bewustwording en gedragsverandering. Oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in slaapproblematiek, behandelen slaapproblemen als een onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is voor u direct toepasbaar.

Voor vragen kunt u terecht bij oefentherapie Mensendieck Amstelveen. De behandeling oefentherapie Mensendieck wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

© Copyright 2018, eHealth88